Saturday, 15 March 2014

Tanggungjawab Siapakah Ini? Nasib Orang Motong, Agensi Super Kaya dan Kementerian Lembap:

Industri Getah Tanggungjawab Siapa?

1. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)
2. Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 
3. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa ( MITI) - kawal selia    perdagangan antarabangsa termasuk komoditi getah.
3. FELDA - Dibawah Jabatan Perdana Menteri (JPM)

Agensi-agensi di bawah Kementerian:

1. Lembaga Getah Malaysia (LGM) di bawah MPIC - ditubuhkan pada 1 Januari 1998, hasil gabungan Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM), Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Getah Malaysia (MRRDB) dan Lembaga Pasaran Getah Malaysia (MRELB) untuk meneruskan usaha memajukan serta membangunkan industri getah. Bertanggungjawab menggubal dasar dan pembangunan Industri. Pengerusi: Dato Wira Hj Ahmad bin Hamzah Ahli Parlimen BN Jasin, Melaka.

2. RISDA di bawah KKLW-  Pembimbing pekebun kecil, pembangunan penyelidikan dan tanam semula getah. Sebelum ini Pengerusinya oleh Tan Sri Rahim Thambi Chik, kini dipangku oleh Ketua Pengarah.

3. FELCRA Bhd (Di bawah KKLW)- Entiti perniagaan untuk penyatuan tanah, meningkatkan penyertaan, membangunkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pekebun kecil.

4. Mardec- Agensi Pemasaran getah (telah dijual kepada pihak swasta).

Dengan segala peruntukan, kemudahan, keistimewaan, kekayaan dan kuasa di semua kementerian dan agensi, pada ketika ini bagaimana kehidupan penoreh dan pekebun kecil getah?

Siapa yang terlibat dalam isdustri getah?

1. Jumlah ketua keluarga pekebun kecil - 590,000 orang (U. Malaysia 29 Dis 2013)
(3.1 orang isi rumah x 590,000 = 1,829,000 orang.
2. Jumlah keluasan tanah pekebun kecil hetah 900,000 hektar

3. Jumlah pekebun kecil mengikut kaum:
Melayu 77%
Cina 20%
India 1%
Org Asli 0.4 %
Lain2 0.9%

4. Bajet Kerajaan Persekutuan 2014 kepada RISDA - 800 juta (Lapan Ratus Juta)

Siapa Paling Untung?

Setiap kilogram getah yang dijual di pasaran, 0.14 sen dipotong sebagai cukai ses. 10 sen kepada RISDA sebagai kumpulan wang untuk tanaman semula selepas 25 tahun, 4 sen dibayar kepada LGM untuk penyelidikan.


Selepas 25 tahun, ses terkumpul dari setiap kilogram keluaran getah akan dipulangkan kepada pekebun kecil mengikut saiz tanah kebun sebanyak RM9,230 sehektar - dibayar dalam bentuk baja, benih dan bayaran kemajuan selama tempoh lima tahun.

Sebenarnya, berapakah jumlah cukai ses terkumpul selama 25 tahun daripada sehektar kebun getah yang diambil daripada pekebun kecil? Berapakah pula keuntungan pihak RISDA dalam perniagaan membekal baja, benih dan lain-lain kepada pekebun kecil?No comments:

Post a Comment