Saturday, 15 March 2014

Bantaun Tanam Semula? Bukankah Ini Satu Penipuan?

Bantuan Tanam Semula? Bukankah Ini Satu Penipuan?

Data RISDA berkaitan  pengeluaran hasil (kg) kebun getah milik pekebun kecil adalah seperti berikut:

1 hektar kebun mengeluarkan 100 kg sebulan, iaitu1200 kg setahun. Cukai Ses 10 sen sekilo x 1200kg = RM120 setahun. Hayat pokok getah ialah 25 tahun sebelum dibuat tanaman semula.
RM120 x 25 tahun = RM3000.

Mengikut RISDA, cukai ses yang dipotong selama 25 tahun yang dikatakan pengeluaran sebenar  pekebun kecil cuma RM3000. Maka kerajaan  melalui RISDA mendakwa telah membantu pekebun kecil apabila membayar bayaran tanam semula sebanyak RM9,230 sehektar - berupaya benih, baja dan bayaran kemajuan - yg dibayar berperingkat peringkat dalam tempoh  5 tahun.

Sebenarnya ia boleh dipertikaikan dengan kiraan yang munasabah seperti berikut:

Purata keluaran kebun ialah 400kg/hektar sebulan (1 hektar menyamai 3,475 relong) untuk 10-20 hari torehan mengambil kira faktor cuaca @ 4800 kg setahun. Ini bermakna, Cukai ses  yang diambil oleh RISDA ialah RM 480 ringgit setahun.

Sepanjang 25 tahun hayat pokok getah, potongan sebenar ses ialah RM480 x 25 = RM12,000. Mereka ambil RM12,000, selepas dilaburkan dalam berbagai perniagaan, dibayar balik hanya RM9,230. Wajarkah ini dipanggil BANTUAN?

No comments:

Post a Comment